Pneumo Onkologie
www.pneumoonkologie.cz

Výbor Pneumoonkologické sekce

Předseda:Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulozy, Plzeň
Místopředseda:Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Praha - Bulovka
Vědecká sekretářka:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika tuberkulozy a respiračních nemocí, Brno - Bohunice
Členové:Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Dr. Sc.
Klinika tuberkulozy a respiračních nemocí, Olomouc
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Klinika onkologie a radioterapie, FN Praha
Aktuálně | Kontakt | Pro lékaře | Pro pacienty | Zásady cookies
Reklama MEDIMA.czPneumoOnkologie - PneumoOnkologie
Garantováno Pneumologickou sekcí ČPFS ČLS JEP